VoIP-Shop Blog

Rječnik pojmova

 • VoIP (Voice over internet protocol) – prijenos glasa preko internet protokola) označava tehnologiju kojom se mogu voditi telefonski razgovori preko interneta. Ovisno o tome kako i gdje se održava telefoniranje, govori se o IP telefoniranju, internet telefoniranju, LAN telefoniranju a ponekad i DSL telefoniranju. Kod svih ovih pojmova radi se o istoj Voice over IP tehnici.
 • ISP (Internet Service Provider) Tvrtka koja pruža pristup Internetu za potrošače i kompanije.
 • IP Softphone Softver koji omogućuje računalu da funkcionira kao VoIP telefon
 • ATA Analogna telefonska adapter
  Uređaj koji pretvara u analogni signal iz konvencionalne telefonije u formatu prihvatljivom za prijenos preko internet veze, i obrnuto. Ovaj uređaj se obično koristi za VoIP Telefonske  Servise.
 • (Bps) ili Bandwidth Najčešći način  mjerenja za prijenos podataka. To označava broj bitova koji mogu biti preneseni na ili iz komunikacijskih uređaja u jednoj sekundi.
 • ID identifikacija pozivatelja Telefonski servis koji omogućuje primatelju poziva da vidi broj telefona pozivatelja . Ta značajka je uključena u Većinu  VoIP Phone Servisa
 • Codec (koder/dekoder) Tehnika koja se koristi za kompresiju govora ili audio signala.
 • DSL Digitalna Pretplatnička Linija
 • IP telefonija (Internet Protocol telefonije):
  Opći naziv za tehnologije koje koriste Internet Protokol za razmjenu glasa, telefaksa, i drugih oblika informacija. Također se često nazivaju IP Phone Service, VoIP Phone Service, i Broadband Phone Service.
 • PBX: Telefonska centrala
  Automatski telefonski komutacijski sustav posluživanja jedne tvrtke, koji se nalazi na prostoru tvrtke, te služi  povezivanju s javnom telefonskom mrežom.
 • PSTN Javna komutirana telefonska mreža :
  The world’s collection of interconnected voice-oriented public telephone networks, both commercial and government-owned. Also referred to as the Plain Old Telephone Service (POTS). Skup međusobno povezanih glasovno orijentiranih javnih telefonskih mreža, komercijalni i državnom vlasništvu. Također se spominju kao „Plain Old Telephone Service“ (POTS).
 • SIP Session Initiation Protocol (SIP):
  Standardni protokol za pokretanje sesije interaktivnog korisnika koji uključuje multimedijske elemente kao što su video, glas, chat, igre, i ostali interaktivni sadržaji.
 • Softphone (Software Telephone):
  Softverski program koji se izvodi na računalu (desktop ili laptop), koji vam omogućuje upućivanje i primanje poziva preko Interneta (VoIP). Možete koristiti slušalice ili mikrofon i zvučnike, umjesto telefona. Softphone sučelje obično izgleda kao tradicionalni telefonski brojčanik i obično pruža sve mogućnosti koje se koriste u  VoIP rješenjima.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

WordPress
-->