VoIP-Shop Blog

Savjeti

Što je VoiP?

VoIP (Voice over IP) definira se kao trasport telefonskih poziva korištenjem Internet protokola. Takvi pozivi mogu biti upućeni sa analognih telefonskih aparata putem odgovarajućih pretvornika (engl. Analog Telephone Adapter, ATA), IP telefona ili posebnih aplikacija sa osobnih računala.

VoIP tehnologije uključuju i koriste mnoge protokole, poput protokola RTP (engl. Real-time Transport Protocol) za transport multimedijalnih podataka i SIP (engl. Session Initiation Protocol) za signalizaciju, odnosno uspostavljanje i kontroliranje sesije.

SIP je protokol standardiziran od strane organizacije IETF (engl. Internet Engineering Task Force), a veliku raširenost u budućnosti jamči mu prihvaćanje od strane najvećih proizvodača telekomunikacijske opreme. Osim toga, SIP je prihvaćen od strane organizacije 3GPP (engl. 3rd Generation Partnership Project) kao glavni signalizacijski protokol za multimedijalne sjednice u mrežama iduće generacije.

VoIP telefonija će definitivno zamijeniti klasičnu tehnologiju. VoIP je telefonska tehnologija koja umjesto tradicionalne mreže (PSTN) za prijenos govora koristi besplatni internet. Pritom je kvaliteta govora jednaka ili čak i bolja od tradicionalnog telefonskog poziva. Tradicionalni poziv za prijenos govora koristi zastarjelu analognu tehnologiju, podložnu vanjskim utjecajima i smetnjama.

VoIP prijenos koristi digitalnu tehnologiju, govor internetom putuje u paketima koristeći protokol koji garantira dolazak paketa na odredište, također znatno manje opterećuje resurse.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

WordPress
-->